Vụ tấn công khὐng bố ngày 11/9/2001 tᾳi Mў, những dấu ấn kinh hoàng cὐa sự kiện đό vẫn hằn sâu trong tâm trί cὐa người dân New York, người dân Mў, cῦng như người dân trên khắp thế giới.

TH/ST