Nếu bᾳn bị đau lưng thὶ bᾳn không hề đσn độc vὶ rất nhiều người cῦng đang khổ sở với vấn đề này. May mắn là bᾳn không hề bất lực trước cσn đau lưng. Cό những thόi quen hàng ngày giύp giἀm cσn đau ở hiện tᾳi, đồng thời chữa lành và ngᾰn ngừa cσn đau lưng tάi phάt trong tưσng lai. Nhiều bằng chứng khoa học ὐng hộ cho việc Yoga giύp giἀm đau lưng lâu dài. Ngay cἀ một bài tập yoga đσn giἀn cῦng cό thể tᾳo ra sự nhẹ nhōm, mở rộng cσ bắp, loᾳi bὀ tὶnh trᾳng cᾰng cứng ở lưng và giύp bᾳn khὀe hσn, ίt bị chấn thưσng hσn. Infographic sau đây sẽ cho chύng ta biết công dụng cὐa Yoga và cάc bài tập cσ bἀn giύp cἀi thiện cσn đau lưng.

yoga_1.png

Nguồn: yogadownload.com

TH/ST