Đọc khoảng: < 1 phút

Công dân Mỹ hay thường trú nhân cần có bộ Công hàm độc thân để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Một số phòng tư pháp quận/ huyện ở Việt Nam chấp nhận tuyên thệ độc thân của công dân Mỹ nhưng cần phải kèm theo Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ cấp.

Trường hợp Công dân Mỹ hay thường trú nhân rời khỏi Việt Nam khi đã quá 18 tuổi (quá tuổi kết hôn) ngoài bộ Công hàm độc thân thì cần thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do chính quyền địa phương – nơi đã từng thường trú trước đây xác nhận bản thân từ khi đủ tuổi kết hôn cho đến khi rời khỏi Việt Nam vẫn còn độc thân.

gold wedding band on white textile

Nếu trường hợp Công dân Mỹ hay thường trú nhân không xin được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thời gian trước khi đi Mỹ thì phòng tư pháp sẽ tự đi xác minh. Thời gian xác minh có thể kéo dài từ 15 ngày cho đến 3 tháng tùy theo từng trường hợp.

ST