Đọc khoảng: < 1 phút

Chó treo mèo đậy là một câu thành ngữ của nhân dân ta từ xưa, ý nói chúng ta phải biết cẩn thận, biết cách cất giữ đồ ăn thức uống trước những loài vật nuôi trong nhà.
Nhà có chó thì phải treo thức ăn lên trên cao, vì chó không leo trèo lên cao được.


Nhà có mèo thì phải dùng thứ gì đó che đậy thức ăn lại, vì mèo thì có thể leo trèo, nên không thể dùng cách treo thức ăn lên cao như với chó, và mèo cũng sức yếu, nên để dưới thấp nhưng đậy lại thì mèo cũng không thể cợi nắp thức ăn ra được.

TH/ST