Sự chung thὐy – chỉ kết đôi duy nhất với một cά thể trong một khoἀng thời gian dài, không hề phổ biến trong thế giới động vật. Chỉ cό khoἀng 3% động vật cό vύ là chung thὐy.

TH/ST