Hὶnh mẫu về cάi đẹp đᾶ thay đổi rất nhiều qua từng thời kỳ, và không một chuẩn mực nào tồn tᾳi mᾶi với thời gian…

TH/ST