Đọc khoảng: < 1 phút

TÒ HE . . . !

oOo

Giờ thì trên bảo dưới không nghe !

Bứt tóc quay dây nắm cổ đè

Lóc ngóc loi ngoi nào sợ té

Lồm ngồm lễnh nghễnh cũng đòi khoe

Chui hang huýt nhẹ nhìn như khỏe

Lặn giếng lăn đùng thấy muốn ke . . . !

Ngại nắng, lo mưa thời tiết ẹ !

Xem chừng nhóc trọc khoái tò he !

Vicente 01/08/2020