Đọc khoảng: < 1 phút

CÁI NGƯƠI… *
oOo
Ả dzịt dzật luôn cả quý Thầy!
Coi ngày, coi tháng, cưới, ma chay…
Cử kiêng cũng khỏi cho mần ráo
Kỵ hạp không cần cứ rước ngay
Số tốt nhầm thời e khó định!
Quẻ vàng trượt thế hỏng đường xoay!
“Cái ngươi” đỏ mắt chờ sinh dại
Sách nói còn thua… hiện trạng này?!
20/05/21
*Cưới ngay