Cái mông xinh xắn
Chỗ trắng chỗ đen
Kéo nhẹ đôi rèm
Thả hàng lưu thuỷ
Mấy đứa bên Mỹ
Có được như tao
Phố xá chỗ nào
Cũng là chỗ tiểu
Để ông đại biểu
Đại diện quốc gia
Ra Ả Xiiiiiii À(asia)
Lấy về giải quý

TH/ST