Đọc khoảng: < 1 phút

KHỔ CẢ THÔN
o0o
Cái xứ thiên đường lắm phát ngôn
Mạnh ai nấy nói kiểu… cô hồn
Thay tên ngốc nghếch nhiều khi… thốn!
Đổi chữ ngu ngơ lắm lúc …ồn!
Bộ dạng tự phong hàm cứ độn
Hình hài nhãn dán trí như ôn
Hám danh hám lợi… sao mà khốn!
CÓ CHỨC ngồi hoài khổ cả thôn!
18/09/2019
(ảnh sưu tầm)