Đọc khoảng: < 1 phút

NHÀ…R…ÔNG?!

oOo
Cái nhà công khó của cha ông
Sừng sững bao cơn nước lớn ròng
Sản nghiệp lầm giao thằng bán dạo
Gia tài lỡ gửi ả đi rong
Huênh hoang, tự đắc da tầm phỗng
Khoác lác, ngông cuồng ruột trống không
Nước lửa dầu sôi lòi mặt mốc
Cầm nhà, thế đất . . . , xử lăn chông !

Vicente 25/08/2014
(ảnh sưu tầm)