Đọc khoảng: < 1 phút

NGẬM NGÙI

oOo

Trời mưa nhỏ lệ sụt sùi

Cảm thương duyên phận ngậm ngùi, dỡ dang

Cánh bèo khi hợp, khi tan

Chia ly đành để bẽ bàng đêm thâu

Mỗi lần tháng bảy mưa ngâu

Lòng ta lại nhớ chiếc cầu yêu thương

Đã qua mấy nhịp đoạn trường

Cớ chi nỡ để giữa đường gẫy đôi

Kể từ em bỏ trống ngôi

Hồn ta quạnh quẻ, nhện đòi giăng tơ

Từ đây biết đến bao giờ?

Cho ta còn gặp vần thơ vui buồn

Cái tình trong lúc vấn vương,

Cái say, cái nhớ, cái thương trĩu lòng.

15/09/2020