[Infographic] Môi trường sống đang ô nhiễm vi nhựa nghiệm trọng

Nhựa có mặt ở khắp nơi trong cuộc sống chúng ta. Nó được tìm thấy trong tất cả mọi thứ, từ đồ dùng một lần cho đến cả quần áo của chúng ta. Các nhà khoa học đã điều tra xem những mảnh nhựa sẽ đi đâu khi chúng ta vứt chúng đi và họ đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc, rất nhiều mảnh nhựa nằm ở dưới những con sông và đang âm thầm làm suy giảm hệ sinh thái biển.

bài 2.png

Nguồn: futurism

TH/ST