Hàng trăm người tập trung trước cổng KTX ĐH Quốc gia TP.HCM để gửi đồ tiếp tế. Nhiều thời điểm quá tải, lực lượng chức năng phải tạm thời đóng cửa.

Link dự phòng

TH/ST