Hẻm Sài Gòn - Những đời người - Kỳ 2: Hẻm nhỏ, phận người khu chăn nuôi - Ảnh 1.

ST