Đọc khoảng: < 1 phút

SÀM SỞ

oOo

Có thằng “sờ sảm” quý Dương Phi*

Tự sướng kinh doanh kiểu lạ kỳ

Tủi phận trân mình cho… mó khắp!

Gồng người mặc kệ cứ… rờ đi!

Thịt xương chẳng đủ ghìm cơn dại

Tượng đá chưa vừa thú tánh si

Tứ đại thiên hương lừng quốc sắc

Giữa trời kẻ cỡi lẫn người phi

* Dương Quý Phi nhân vật đời Đường

(ảnh sưu tầm)