Đọc khoảng: < 1 phút

TẬP ĐÀN ÔNG NGOẠI…
oOo
Khỏi phải càm ràm chuyện chích chưa?
Ưu tiên được lụi bởi… hơi thừa!
Xếp hàng chẳng bõ, anh mầy hứa!
Bắt số sao hơn, ngoại ổng ừa!
Tranh thủ chọn rồi dư mới bựa
Chộp liền hổng khéo thiếu từa lưa
Ăn trên ngồi trước xin còn lựa…!
Nhãn hiệu Mỹ Âu mới dám ngừa?!
29/07/2021