Kris Wells (trái) và chồng Doug. Ảnh: Open Road Media.

ST