Hiện nay tổng công suất điện gió trên thế giới đạt hơn 600GW, trong đó Trung quốc chiếm hơn ⅓ sản lượng toàn cầu với 221GW, đứng thứ nhì là Mỹ với 96.4GW và thứ 3 là Đức với hơn 59GW. Tính tới năm 2020, tổng công suất của các cánh đồng điện gió đã vận hành ở VN đạt 800MW, dự kiến đến năm 2025 nước ta sẽ nâng công suất lên 2000MW và đạt 6000MW vào năm 2030.

infographic_wind_power.jpg

Theo power-technology

TH/ST