Dưới đây là những mẹo làm đẹp mà các nàng vẫn truyền tai nhau nhưng lại không hề đúng.

Lưu bản nháp tự động

Mai Anh

danviet