Đọc khoảng: < 1 phút

CƯA BOM…!

oOo

Dân Việt ngại gì BOM hổng cưa?!

Nổ không? không nổ cũng phang bừa

Tay cầm búa dọc dư hơi gõ

Cẳng đạp kềm ngang sức bổ thừa

Thách thức cơ may tìm lối thoát…

Trêu đùa số phận thắng hay thua!

Mấy thằng sản xuất nhìn: “Thưa Thánh”

Súng đạn như vầy: BỐ vẫn cưa???

(ảnh sưu tầm)