Tập luyện thể dục thường xuyên có thể ngay lập tức làm giảm căng thẳng, lo lắng trong nhiều giờ.

TH/ST