Liên lạc là việc tương đối dễ dàng trong thời hiện nay, nhưng đối với ông bà tổ tiên chúng ta thì lại không may như vậy. Những thông tin có thể mất đến vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng mới đến được người nhận, cũng chính vì thế ông bà ta lại có thêm nhiều động lực để thúc đẩy và phát triển hơn nữa. Một số hình thức dưới đây vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động

TH/ST