Thành ngữ – tục ngữ vốn là những câu nόi rất quen thuộc được nhiều người trong chύng ta sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, rất nhiều câu đᾶ bị “tam sao thất bἀn” qua thời gian, và lâu dần chύng ta đᾶ quen miệng dὺng mà không hề hay biết.

TH/ST