Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

TH/ST