Đọc khoảng: 2 phút

Nữ Trung học Hà Nội là cơ sở học tập dành cho các tiểu thư Pháp ở Hà Nội thời thuộc địa. Cùng xem loạt ảnh tư liệu quý hiếm về ngôi trường này thập niên 1920.

Cổng trường trường Nữ Trung học Hà Nội (Collège des Jeunes Filles) ở phố Félix Faure (nay là Bộ Tư pháp ở 60 phố Trần Phú), Hà Nội thập niên 1920. Đây là cơ sở học tập dành cho các thiếu nữ Pháp ở Hà Nội thời thuộc địa.

Khu nhà chính của ngôi trường nhìn từ mặt sau.

Một góc sân trường Nữ Trung học Hà Nội.

Khung cảnh nhìn từ sảnh vào.

Trong một lớp học hội họa.

Trong phòng thực nghiệm.

Giờ học hình họa.

Giờ học may diễn ra ngoài trời.

Trong trường có cả lớp dành cho học sinh tiểu học.

Trong nhà ăn của trường Nữ Trung học Hà Nội.

Bên ngoài khu bệnh xá của trường.

kienthuc