Đọc khoảng: < 1 phút

LẺ LOI…
oOo
Hai thằng chỉ thoát một mà thôi!
Dzịt cái thu gom vốn lẫn lời!
Ẻm dí cùng đường banh quán nhậu
Cô nhồi khắp xóm bể làng chơi
Nhanh chân tẩu thoát vì quen mặt…!
Chậm bước không qua bởi số trời…?!
Mắt mũi như vầy sao được vé
Đành nhường chiến hữu tiễn đưa lơi?!
21/05/21
(Dzịt rượt mà ra nông nỗi này…!)