Trái Đất, hành tinh duy nhất trong vũ trụ tồn tại sự sống, có nhiều đặc điểm độc đáo không thể tìm thấy trên những thiên thể khác.


Nước bao phủ 70% diện tích bề mặt Trái Đất.


Trục Trái Đất nghiêng 1 góc 23 độ, giúp chúng ta có 4 mùa trong năm.

TH/ST