Hẳn bạn đã từng nghe nhưng chưa thực hiểu về thành ngữ “Cậu ấm cô chiêu” và “Công tử bột”.

Hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nghe đến thành ngữ “Cậu ấm cô chiêu” hay “Công tử bột”. Nhưng sự thật là không phải ai cũng hiểu hết về ý nghĩa cũng như nguồn gốc của thành ngữ này.

Hãy cùng xem Infographic dưới đây để hiểu hơn về hai thành ngữ thú vị này.

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: LSVN, Wikipedia…

TH/ST