Bài viết được trίch từ cuộc thi Xuân Trong Kỷ Niệm do tᾳp chί Đάng Nhớ tổ chức
Tᾳp chί ĐÁNG NHỚ – Tᾳp chί tiếng Việt

TH/ST