Đọc khoἀng: 4 phύt

Dῖa άm Long, dây ba chᾳc, bὶnh Ton, và loᾳt ἀnh về những dụng cụ xưa cῦ một thời…

TH/ST