Global 500 là top 500 công ty mạnh nhất thế giới. Tùy theo bên xếp hạng mà Global 500 có thể dùng để chỉ 500 công ty có doanh thu cao nhất (xếp hạng của tạp chí Fortune) hoặc 500 công ty có thương hiệu giá trị cao nhất (xếp hạng của Brand Finance).

Mời anh em cùng tìm hiểu khái niệm Global 500, những thương hiệu có giá trị cao nhất năm 2022 theo xếp hạng của Brand Finance.

tinhte-infographic-global-500-la-gi.jpg

Theo tinhte