Tưởng chừng như internet không liên quan gì đến môi trường, thì ngược lại. Việc sử dụng Internet cũng góp phần tạo ra lượng khí thải carbon dioxide vào môi trường. Với việc các thiết bị sử dụng internet ngày càng phổ biến, đồng nghĩa với lượng khí thải không ngừng gia tăng một cách chống mặt.

Sự phát thải carbon này thực sự có liên quan đến việc sử dụng Google và việc sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông xã hội. Mặc dù các ứng dụng và công nghệ này hoàn toàn là kỹ thuật số, nhưng vẫn có các máy chủ và mạng đang kiểm soát chúng.

Với mỗi giây, nhu cầu về nhiều máy chủ ngày càng tăng do dữ liệu lớn. Hơn nữa, lượng thời gian dành cho Netflix, Snapchat và các ứng dụng khác cũng tương đương với việc tiêu thụ nhiều pin hơn. Do đó, điều này đòi hỏi nhiều điện hơn để sạc máy tính xách tay và điện thoại thông minh. Mời các bạn theo dõi infographic sau để biết được lượng khí thải mà nguyên nhân từ Internet.

co2-internet.png

Nguồn: energyminute

TH/ST