Tăng chiều cao 10cm tốt nhất là ở giai đoạn tuổi dậy thì. Tuổi dậy thì từ 14 đến 18 tuổ là giai đoạn xương đang phát triển nhanh, dễ tăng chiều cao nhất.

TH/ST