Bạn có tin được rằng chiếc tủ lung linh này đã từng là một chiếc giá sách không?

ST