Hướng dẫn giải Rubik nâng cao: OLL 2look cho người mới bắt đầu

Cross, First 2 Layers, Orientation, Permutation (CFOP) hay còn gọi là phương pháp Fridrich là phương pháp giải Rubik nâng cao phổ biến nhất trên thế giới. Tất cả các kỉ lục thế giới đều được thực hiện bằng phương pháp này. Tuy nhiên, ở mỗi bước giải, phương pháp Fridich yêu cầu việc học rất nhiều các công thức khác nhau, sẽ là một thử thách lớn đối với người mới chuyển từ phương pháp cơ bản sang.

Về Phương pháp Fridrich (CFOP) nói chung

Phương pháp Fridrich bao gồm 4 bước là:

Bước 1: White Cross – Làm dấu cộng nâng cao

Bước 2: First two layers ( F2L) – Giải đồng thời tầng 1 và 2

Bước 3: Orienting the last layer ( OLL) – Định hướng lớp cuối cùng

Bước 4: Permutate the last layer ( PLL) – Hoán vị lớp cuối cùng

Như vậy sau khi giải xong 2 bước đầu tiên là Giải Cross dấu cộng nâng cao và Giải F2L – tầng 1 và tầng 2 của Rubik, chúng ta sẽ có một khối Rubik đã hoàn thành xong cả 2 tầng. Khi đó chúng ta chỉ cần giải tầng cuối cùng.

Tầng cuối cùng của Rubik được giải qua 2 bước là OLL và PLL. Trong đó OLL đầy đủ bao gồm 57 công thức cho từng trường hợp. Tuy nhiên, để học hết được 57 công thức OLL đầy đủ là tương đối khó đối với người chơi mới. Vì vậy, Thủ thuật chơi đưa ra cho bạn phương pháp khác đó là OLL 2 look.

OLL 2 look bao gồm 2 bước:

Bước 1: Định hướng cạnh mặt vàng: gồm 3 công thức

Bước 2: Định hướng góc màu vàng: gồm 7 công thức

Một số công thức đã được giới thiệu ở phương pháp giải Rubik cơ bản. Bài viết mặc định bạn đã có những kiến thức cơ bản về xoay Rubik.

Bước 1: Định hướng cạnh bằng OLL 2 Look

Mục tiêu của bước 1 của OLL 2 look đó là đưa các cạnh màu vàng về đúng mặt, hình thực chất là tạo ra được hình chữ thập màu vàng ở tầng 3.

Tại bước này, sẽ bao gồm 3 công thức dành cho 3 trường hợp mặt vàng hiện có;

Trường hợp 1: Dạng chỉ có 1 Dot

F R U R’ U’ F’ f R U R’ U’ f’

Trường hợp 2: Dạng hình chữ I

F R U R’ U’ F’

Trường hợp 3: Dạng hình chữ L

f R U R’ U’ f’

Bước 2: Định hướng góc bằng OLL 2 Look

Sau khi giải xong chữ thập màu vàng, để hoàn thành màu vàng tầng 3, chúng ta cần định hướng tiếp các góc. Bao gồm 7 công thức sau:

Trường hợp 1: Antisune

R U2 R’ U’ R U’ R’

Trường hợp 2: Chữ H

R U R’ U R U’ R’ U R U2 R’

Trường hợp 3: Chữ L

F R’ F’ r U R U’ r’

Trường hợp 4: Chữ P

R U2 R2 U’ R2 U’ R2 U2 Ri

Trường hợp 5: Sune

R U R’ U R U2 R’

Trường hợp 6: Chữ T

r U R’ U’ r’ F R F’

Trường hợp 7: Chữ U

R2 D R’ U2 R D’ R’ U2 R’

Phương pháp OLL 2 Look có cách giải nhanh hơn so với phương pháp cơ bản nhưng sẽ mất thời gian hơn so với OLL theo phương pháp Fridrich đầy đủ. Vì vậy, sau thời gian tập luyện OLL 2 Look bạn có thể dần chuyển đổi lên OLL đầy đủ.

Sau khi hoàn thành xong OLL, tiếp tục  cách giải Bước 4 của CFOP là :

Bước 4: Permutate the last layer ( PLL) – Hoán vị lớp cuối cùng

Trong Rubik


Bài khác

Kiến thức phổ thông