Ẩm thực Nha Trang: Ốc Cồi Điếu - Hải sản hiếm ở Nha Trang