Người Mў thường cho rằng hệ thống chᾰm sόc sức khὀe cὐa họ là tốt nhất thế giới. Nhưng theo phύc trὶnh mới nhất cὐa CIA, nước Mў đứng thứ 51 về mặt này. Cὸn về chi phί cho chᾰm sόc sức khὀe thὶ sao? Phύc trὶnh cho thấy người Mў phἀi chi cho vấn đề chᾰm sόc sức khὀe cὐa họ cao gấp đôi người dân cάc nước công nghiệp phάt triển khάc, kể cἀ Anh và Phάp. Câu chuyện sau đây nόi một vài mặt về chi phί đi bάc sῖ, bệnh viện tᾳi Mў

TH/ST